Anne bağımlılığı: Bağımlılığın başlıca nedeni aşırı koruyucu ve kollayıcı anne- baba tutumlarıdır. Aşırı sevgiye boğulan, istekleri önceden sezilip yerine getirilen, sorumluluk verilmeyen çocuklar kendilerine güvensiz ve bağımlı bir kişilik yapısı geliştirirler. Dışarıda çekingen ve sessiz durular, oyuncak ve eşyalarını paylaşmazlar, oyunlara katılmakta, arkadaşlık kurmakta ve yeni durumlara uymakta zorlanırlar. Evde ise bunun aksine hırçın ve yaramaz olurlar, kural tanımazlar. Her istediklerinin yapılmasına alıştıkları için sabırsız davranırlar . Evde ve okulda yaşıtlarından daha çocuksu davranırlar, sürekli sevilmek ve ilgi görmek isterler. Ayrıca yoğun problemlerin, şiddetin, hastalıkların ve çocuğa yönelik duygusal tehditlerin çok yaşandığı ailelerde de çocuğun anneden ayrılmak istememesi ile şekillenen bağımlılık gözlenir. Bu çocuklar ne evde ne de dışarıda pek iletişim kurmazlar ve annenin zarar görmesini engellemek için ayrılmak istemezler. Bağımlılık yaşayan çocuklarda kekemelik, uyku ve yeme bozuklukları, okula uyum problemleri, ders başarısızlığı, iletişim problemleri vb. sık rastlanır.

Kardeş kıskançlığı: Kıskançlık; sevilen birinin başkası ile paylaşılmasına katlanamamaktır. Yaşamın her döneminde olmakla birlikte çocuklukta daha yoğun yaşanır. Bu duygu ile ilk tanışma 2 yaş civarında olur. Öfke, nefret, küçük düşme, kendine acıma, üzüntü, korku gibi duyguların bileşiminden oluşur. Özellikle yeni bir kardeşin doğumundan sonra, aile üyelerinin farkında olarak / olmayarak çocuklara farklı davranması vb. ile gelişir.

Uyum problemleri: Gelişim sürecinde çocuk bir yandan yeni yetenekler, yeni beceriler kazanarak çevresine daha iyi uyum sağlamakta öte yandan gelişmenin gereği olarak yeni sorunlarla karşılaşmaktadır. Kişilik; sürekli uyum çabası sonucunda oluşmakta, biçim almaktadır Çözümlediği her sorun, aştığı her yeni engel çocuğun ruhsal gücünü arttırmaktadır.
Çocuğun gelişim dönemine özgü olarak karşılaştığı sorunlar ana-baba desteği ile çözülebilecek niteliktedir. Ancak;
  • çocuk bu desteği bulamaz ya da ana-baba tutumu doğru ve uygun olmazsa,
  • aileyi tümden sarsan, aile birliğini ve düzenini bozan baskı ve zorlayıcı yaşantılar olursa,
  • çocuk önemli hastalık ve ameliyat geçirdiyse veya doğuştan getirdiği farklılığı varsa,
  • aile içi iletişim sağlıklı değilse,
  • ailenin çocuk yetiştirme tutumları farklı, kuralsız ve düzensizse olağan sorunlar büyür ve uzman desteğine ihtiyaç duyulur.
Çocuklarda uyumsuzluk olarak nitelenen davranışlar 4 ana başlık altında toplanabilir;
  • Davranış bozuklukları- hırçınlık, kavgacılık, okuldan kaçma, çalma vb.
  • Duygusal bozukluklar- korkular, uyku bozuklukları, kekemelik,vb.
  • Alışkanlık bozuklukları- parmak emme, tırnak yeme, vb
  • Ağır ruhsal bozukluklar- çocuğun uyumunu her alanda ve sürekli bozan ruhsal hastalıklar.
PSİKO TIP


DESIGNED BY GRP © 2007