KEKEMELİK
Kekemelik ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrarlar veya duraklamalarla ortaya çıkan konuşmanın akıcılığının bozulduğu bu durum "kekemelik" olarak adlandırılır. Kekemelik  sözel iletişimi sıklıkla ve önemli ölçüde aksatan  konuşma
kusurları anlamında kullanılmaktadır. Kekemeliğin en bariz  görülen özelliklerinden biride  kelimelerin cümlelerin ve özellikle hecelerin tekrarıdır.Tekrarlamalar  çocuklarda normalde 4-5 yaşına kadar görülebilmektedir. Bu masum tekrarlarla kekemeliğin birbirinden ayırt edilmesi gerekmektedir. Çocuklardaki bu normal akıcılık kusurunun kekemelik haline gelmesinde ailelerin baskı ve çocuğun bu şekil  konuşması üzerine dikkatin konuşmaya  toplanmasıdır .

Kekemelikte en önemli özelliklerden biri kelimelerin yada hecelerin tekrarlanmasıdır. Bazen harflerin çıkarılmasında da zorlanılabilir. Bir başka sorunda kekemelerin bütün gayretlerine rağmen hiç ses çıkaramama ile karekterize yaşanan bloklardır.
Bazen bu takılmalara eşlik eden motor hareketler olabilir. Bunlar ise basit göz kırpmalardan gözdede sarsılmalara kadar varabilir.

Psiko terapi ve hipno terapi uygulamaları ile tedavi edilebilmektedir.