KONSANTRASYON SORUNLARI

Öğrencilerimizin en fazla şikayetçi oldukları konulardan biri da ders çalışmaya "yoğunlaşamamak"tır. Konsantre olmadan çalışma başında harcanan saatler, öğrenme adına kişiye pek bir fayda getirmezken; kişinin kendini vererek yaptığı bir saatlik çalışma, çok verimli olur.
Konsantrasyon verimli çalışmanın anahtarıdır. Konsantre olmadan çalışma başında harcanan saatler, öğrenme adına kişiye pek bir fayda getirmezken; kişinin kendini vererek yaptığı bir saatlik çalışma, önemli bir konunun anlaşılmasını sağlayabilir.
Peki verimli bir çalışmanın gerekli ön şartlarından olan konsantrasyonu sağlamak için neler yapılabilir?
Uzmanlar, çalışmaya yoğunlaşmak amacıyla kişinin iradesine yardımcı olmak için alınabilecek tedbirler arasında şunları saymaktalar:
 • Çok istenen ve gerçekleştirilebilir bir hedef belirlemek,
 • Hedefe yönelik uygulanabilir ve gerçekçi bir plân yapmak,
 • Çalışmayı hatırlatacak ortamlarda bulunmak,
 • Zihnin açık olduğu saatleri değerlendirmek,
 • Çalışkan arkadaşlarla grup çalışması yapmak,
 • Yapılan işi sevmeye çalışmak,
 • Çalışmayı engelleyici endişelerin üzerine gidip onları yenmek,
 • Uykuyu hatırlatacak ortamlardan uzak durmak,
 • Ders çalışırken televizyon, bilgisayar, telefon ve müzik setinden uzak durmak,
 • Sadece bir iş yapmak, aynı anda bir çok işi bir arada yapmaktan kaçınmak,
 • Düzenli ortamlarda, gerekli araç-gereci temin ettikten sonra çalışmak,
 • Ara vererek ders çalışmak,
 • Aynı türden dersleri peş peşine çalışmaktan kaçınmak,
 • Derslerin arasında farklı etkinlikler yaparak zihni derse hazırlamak, 
 • Ulaşılması hayal edilen hedefi hatırdan çıkarmamak...
Çalışmanın başındaki eşik enerji harcanınca kişi, ders çalışmaya yoğunlaşacak ve yaptığı çalışmalardan zevk alır hale gelecektir. Zevk alınarak yapılan çalışmalar verimli olur. Bu sonuca ulaşmak doğaldır ki birden olmaz ve az çok bir gayret gerektirir. Yeter ki belirlenen hedefe ulaşmak konusunda azimli ve istekli olunsun. Bizden söylemesi...MOTİVASYON EKSİKLİĞİ
Ders çalışmayı sevmeyen öğrenciler olduğu gibi çalışırken sıkılanların sayısı da hayli fazladır. Çalışmayı sevmemek, çalışmaya başlayamamak kişide motivasyon eksikliği olduğunu gösterir. Çünkü motivasyon kişiyi davranışa yönlendiren istektir.
Çalışmayı sevmemek, çalışmaya başlayamamak kişide motivasyon eksikliği olduğunu gösterir. Çünkü motivasyon kişiyi davranışa yönlendiren istektir. Eğer davranış gerçekleşmiyorsa motivasyon eksikliği söz konusudur.
Motivasyonu sağlayan etkenlerin başında çalışmayı ihtiyaç olarak görmek gelir. Eğer çalışma sonucunda elde edilecek olanlar önemli bir ihtiyaç olarak görülürse kili bu ihtiyacı gidermek için çalışmayı kendisi isteyecektir. Televizyon reklamları da ürünleri tüketiciye ihtiyaç olarak hissettiren motive edici yayınlardan başka bir şey değildir. Hedef, tüketicinin ürünü ihtiyaç olarak görmesini sağlayarak bu ürünü almasına yönelik davranışı yapmasını sağlamaktır. Öğrenci öyleyse çalışmayı bir ihtiyacı gidermek için gerekli görmelidir.
Sınav sonucunda ulaşılacak hedef iyi belirlenmişse ve öğrenci bu hedefe ulaşmak istiyorsa hedefi düşünmesi onu çalışmaya motive edecektir. Bu bakımdan çalışma konusunda bir isteksizlik hissettiğinizde bol bol hedefinizle ilgili hayaller kurun. Hedefinize ulaştığınızı düşünün. Hedefe ulaştığınızda kazanacaklarınızı düşünün. En son ise hayallerinize ulaşmanın çalışmakla olduğunu düşünün. Böylece kendinizi çalışmaya karşı motive etmiş olursunuz.
Çalışma sonucunda bir ödül belirleme de motivasyona katkı sağlar. Çok istediğiniz bir şeyi yapmayı kendinize ödül olarak koyabilirsiniz. Eğer bilgisayarla ilgilenmeyi, maçı, televizyonu, yemek yemeyi, uyumayı ya da başka bir şeyi çok seviyorsanız bu çok sevdiğiniz şeyi, çalışma sonrasında kendinize ödül olarak koymanız motivasyonunuzu dolayısıyla da çalışmaya başlamanızı sağlar.
Merak, motivasyonu sağlar. Bu nedenle çalışılacak dersle ilgili sizi meraklandıracak konular araştırın. Bunun için sevdiğiniz derslerden yararlanabilirsiniz.
İlgi motivasyonu artırır. Derslerin ilgilendiğiniz kısımlarının üzerinde durun. Daha sonra ilgi alanlarınızı genişletin. Bunun için derslerden öğrendiklerinizin günlük hayatla bağlantısını kurmaya çalışın. Bu şekilde, çalışmaya başlayamamak gibi bir sorundan kurtulabilirsiniz.

Hipnoz ve alternatif terapi yöntemlerinin desteği ile de Öss ve Oks de başarı oranınıza katkı sağlayabilirsiniz.


Verimli Ders Çalışma

Konsantrasyon
sorunlarıi

Motivasyon ve Konsantrasyon

Meslek Seçimi Danışmanlığı

Madde Bağımlılığı Danışmanlığı

Yeme Problemleri  Anoraksia Nevroza Blumia Nevroza

Fiziksel Değişimler Sonucunda Ortaya Çıkan Problemler

Gençlik dönemi psikolojisi 13-24 yaş

Gençlerde psikolojik problemler

Aile İle Genç Arasındaki Sorunlar

Gençlik Döneminde Cinsellik

Gencin Okul Başarısızlığı ve Sorunları

Kolay Kısa ve Kalıcı Öğrenme Teknikleri Kazanma