ÖĞRENME STİLİ TESTİ
Lütfen aşağıdaki ifadeleri okuyup, size ne derecede uyduğunu işaretleyiniz.
1=Pek değil 2=Biraz 3=Çokça
Yanlış ya da doğru cevap olmadığını hatırlayınız.
(1) Sınıfta arkadaşlarımla birlikte tartışarak ve sohbet ederek öğrenmeyi severim.
(2) Kendi kendime düşünüp çalışarak öğrenmeyi severim.
(3) Bütün yanlışlarımı öğretmenimin anlatarak düzeltmesini isterim.
(4) Temiz ve düzenli bir sıraya sahip olmayı severim.
(5) Bence iyi bir öğretmen sınıfa hareketli oyunlar getirir.
(6) Fıkra anlatmaktan hoşlanırım.
(7) Defterlerimin içini genellikle resimlerle süslerim.
(8) Daha iyi öğrenmek için müzik ve ritmi severim.
(9) Ellerimi kullanabileceğim bir şeyler yapmaktan hoşlanırım.
(10) Sınıfta çok fazla konuşurum.
(11) Öğretmenlerim asla çalışmadığımı düşünürler.
(12) Öğretmenlerim sınıfta çok fazla hareket ettiğimi düşünürler.
(13) Boş zamanlarımda okumayı severim.
(14) Boş zamanlarımda arkadaşlarımla konuşmayı ve şaka yapmayı severim.
(15) Boş zamanlarımda sportif çalışmalar yapmayı severim.
(16) Çalışırken sık sık durur, başka şeyler yaparım.
(17) Boş zamanlarımda arkadaşlarımla el şakası yapmayı severim.
(18) Resimli roman okumayı severim.
(19) Resimli bulmaca çözmeyi severim.
(20) Sessiz okumayı severim.
(21) Okunmakta olan bir metnin kopyasını takip etmezsem anlayamam.
(22) Yüksek sesle okumayı severim.
(23) Masal ve kitap kasetleri dinlemeyi severim.
(24) Anlatmayı, yazmaya tercih ederim.
(25) Harita, poster ve şemalarla anlatılmak istenenleri çabuk kavrarım.
(26) Görmediğim şeyi kavrayamam.
(27) Aktif olarak katıldığım etkinlikleri severim.
(28) Kendi kendime çalışmaktansa öğretmeni dinleyerek öğrenmeyi tercihederim.
(29) Öğretmenlerim sık sık eşyalara dokunmamam gerektiğini söylerler.
(30) Sınıfta tahta silmeyi, pencere ya da kapı açıp kapamayı hep ben yapmak isterim.
(31) Bir konu bana okunursa kendi okuduğumdan daha iyi anlarım.
(32) Gördüklerimi iyi hatırlarım.
(33) Olaylar ve/veya konular şematize edilerek gösterilirse daha iyi anlarım.DESIGNED BY GRP © 2007
Değerlendirme anahtarı
2, 4, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 32, 33’üncü maddelere verilen puanların toplamı:
Görsel ağırlıklı
1, 3, 6, 8, 10, 14, 22, 23, 24, 28, 31’inci maddelere verilen puanların toplamı:
İşitsel ağırlıklı
5, 7, 9, 11, 12 15, 16, 17, 27, 29, 30’uncu maddelere verilen puanların toplamı:
Dokunsal /kinestetik ağırlıklı
Görsel ağırlıklılar
• Video kaset, TV, bilgisayar ve benzeri görsel aletlerle yapılabilecek herhangi bir iş
• Bir yere (karatahta, kağıt vb) şekil çizimi
• Resim
İşitsel ağırlıklılar
• Ses kasetleri ve CCL (Counselling /Learning Techniques-Yol gösterme yoluyla öğrenme teknikleri) yoluyla yapılan her türlü iş
• Şarkılar, şiirler, ritim, caz şarkıları vb. Dokunsal ağırlıklılar
• Cuisenaire (ezbersizlik) çubukları, el sanatları, kağıt ve karton işleri
• Kabartma haritalarla çalışma
• Mıknatıslı pano (küçük mıknatıslarla kağıtların tutturulabildiği pano), bez pano (üzerine iğnelenerek tutturulabilen pano)
• Soyut semboller için çerçevelenmiş posterler
• Kart, kağıt vb malzemelerle çalışma Kinestetik ağırlıklılar
• “Simon diyor ki …” gibi oyunlar
• TPR (Total Physical Response- Toplam Fiziki Yanıt) faaliyetleri
• Karatahta başındaki görevler
• Yarışmalar