ENÜREZİS (Alt Islatma)
Enürezis, halk arasında 'gece işemesi' olarak da bilinen, 4-5 yaşlarından sonra çocuklarda gece veya gündüzleri yinelenen idrar kaçırma problemidir.Alt ıslatma (enürezis), çocuğun sosyal uyumunu Ruhsal ve duygusal yapısını, aile ilişkilerini ve bütünüyle ruh sağlığını etkileyen psikolojik bir sağlık sorunudur.

Alt ıslatma 5 yaşındaki çocularda %13-18, 10 yaşındaki çocuklarda %4, 10 yaş üstü ve ergenlikte %2 ve erişkinlerde %1 oranında görülmekle birlikte erkek çocuklarda daha fazla görülmektedir.

Toplumda gece altını ıslatmanın zamanla geçen normal bir durum olduğuna dair yanlış bir inanç vardır.  Sünnet olunca, ergenlikte,askere gidince, evlenince veya doğum yapınca geçeceğine inanılır. Yaş ilerledikçe bazı vakalarda kendiliğinden düzelmeler görülebilir fakat  ne zaman olacağını kimsenin bilmediği bu düzelmeyi beklemek çocuğun veya kişinin ruhsal yapısında ve sosyal yaşantısnda  derin yaralar bırakacağından ve sosyal hayatını olumsuz etkileyeceğinden hatalı bir tutum olur.

Enürezis Çeşitleri
Enürezis , primer(birincil) enürezis ve sekonder(ikincil) enürezis olmak üzere ikiye ayrılır

- Enürezis; daha çok gece idrar kaçırma olarak ortaya çıkmaktadır ''enürezis nokturna'' dır . Nadir olarak görülen gündüz idrar kaçırma 'enürezis düurna', hem gece hem gündüz idrar kaçırma ise 'enürezis kontinua' olarak adlandırılır. Bazı çocuklarda alt ıslatma, dışkı kaçırma (enkoprezis) sorunu ile birlikte olabilir. Dışkı kaçırma alt ıslatmanın aksine büyük oranda psikolojik bir kökene veya bir tarvmayada bağlı olabilmektedir. Organik nedenleri nadirdir. Gerekirse tedavileri birlikte yürütülebilir.

Çok doğum yapmış bayanlarda sık rastlanan bir sorun da 'stres inkontinans' denilen öksürmekle,hapşurmakla veya gülme ile ortaya çıkan idrar kaçırma problemidir.Bu problem çoğunlukla kadın üreme organlarını yerinde tutan bağlarda meydana gelen zayıflama nedeniyle olduğundan bu hastalarda tedaviyi kadın doğum ve üroloji uzmanlarının yardımıyla tedaviye devam etmek faydalı olur.

Tedavi programını planlarken öncelikle sorunun altında yatan tıbbi bir rahatsızlık olup olmadığını araştırmak gerekir .Bu amaçla;
1) Tam idrar tahlili
2) Gaitada (dışkıda) parazit analizi
3) Böbrek ve idrar yollarının ultrasonu yapılır.

Gerekli durumlar da şeker hastalığı veya epilepsi vs.yönünden ileri incelemeler yapılır. Tahliller ve muayene sonucunda soruna ilişkin tıbbi bir neden saptanırsa öncelikle onun tedavisi yoluna gidilir.Eğer idrar kaçırma fiziksel bir nedenle açıklanamıyorsa, doğal ve kalıcı bir çözüm olan aile eğitimi ve davranışsal terapi, bilişsel terapi  ve hipno terapi, akupunktur uygulamasına gidilir.Hipnoz enürezis tedavisinde en etkili tedavi yollarından biridir.

Hipnoz Tedavisinde Yan etkisi yoktur. Çocuğun sosyal bilinç özgüzven  ve davranış alışkanlığını geliştirir.
Hipnoz  tedavisinde başarı diğer tedavi şekillerine oranla çok yüksektir. Sorunun nüksetme oranı çok düşüktür
DESIGNED BY GRP © 2007